Monday, April 11, 2011

Masă rotundă despre combaterea stereotipurilor de gen

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează luni, 18 aprilie 2011, ora 10.00, în Sala Senatului, masa rotundă cu tema ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”.

Evenimentul face parte din activităţile derulate în cadrul proiectului -„Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID50679) – şi se adresează experţilor şi operatorilor mass-media, precum şi personalului şi managerilor autorităţilor publice locale din regiunile de Nord-Est ale României.

Vă invităm să participaţi la această întâlnire, pentru a dezbate aspecte legate de rolul mass-mediei în combaterea stereotipurilor de gen, precum şi de modul în care instituţiile publice se implică în promovarea egalităţii de şanse.


Proiectul POSDRU ID 50679, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, este coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca.

LINK: http://www.psih.uaic.ro/cercetare/evenimente/10-11/2011aprilie_masa_rotunda.htm


No comments:

Post a Comment